donderdag 30 juli 2009

John Keats (1795-1821)

Vandaag viel mijn oog weer eens op een boekje dat ik op 13 maart 2004 kocht. Een minuscuul klein boekje van de hand van Boudewijn Buch: Zingende botten-over gedichten, dood en souvenirs. De eerste zin in dat boekje luidt:'Thuis bewaar ik de dood in mapjes. Keurige mapjes met knipsels, aantekeningen, foto's en kleine relikwieen.' -Buchs mapje van de Britse dichter John Keats (1795-1821) was vrijwel leeg. Er zat alleen een ansichtkaart in en een kopie van een artikel, echter niets van waarde. Buch schrijft dat hij het liefst een originele brief van Keats zou bezitten, of -nog liever- het manuscript van een van zijn odes zoals 'Ode on melancholy',' ode to a nightingale' of het' Ode on a Grecian urn' (geschreven in 1819). Het 'Ode on a Grecian urn' is een prachtig gedicht: 'Beauty is truth, truth beauty'-'that is all ye know on earth, and all ye need to know' (Schoonheid is waarheid, waarheid schoonheid- dat is al wat je weet en al wat je moet weten).

Replica VOC-schip Prins Willem door brand verwoest

De replica van het VOC-schip Prins Willem is verwoest door brand. Kort na middernacht kwam rook uit het vaartuig. Het werd een uitslaande brand. Het schip werd in 1984 en 1985 gebouwd in het Friese Makkum. Het origineel was in de 17e eeuw enkele jaren het vlaggenschip van de VOC. Het schip werd in 1650 gebouwd en zonk in 1662 bij Madagaskar.

dinsdag 28 juli 2009

Michael Zeeman (50) overleden

Na Simon Vinkenoog (de oudste hippie van Nederland) verliest de literaire wereld weer een man van formaat.Nu is op 50-jarige leeftijd de journalist en literair criticus Michael Zeeman overleden aan een hersentumor. Sinds 1991 schreef Zeeman voor de Volkskrant over literatuur, muziek, beeldende kunst en theater. Zeeman woonde lange tijd in Rome en presenteerde voor de VPRO televisie enige tijd een boekenprogramma: 'Zeeman met boeken.'

zaterdag 25 juli 2009

Romeinse schepen bij Napels

Voor de kust bij het Italiaanse Napels zijn 5 schepen uit de Romeinse tijd ontdekt. De schepen uit 100 voor tot 400 na Chr. vervoerden schalen en amfora's (vazen) met daarin wijn en garum (vissaus). De schepen zijn goed geconserveerd en de vracht is nog vrijwel intact.

woensdag 22 juli 2009

Vaticaan breidt archeologische dienst uit

De voorzitter van de Pauselijke raad voor cultuur, aartsbisschop Ravasi, vindt dat het Vaticaan meer moet gaan doen aan archeologisch onderzoek. De Pauselijke commissie voor Gewijde archeologie is daarom met twee leden uitgebreid. Prof. Fabrizio Bisconti is benoemd tot hoofdverantwoordelijke voor de Romeinse catacomben. Deze onderaardse begraafplaatsen van de eerste christenen zijn volgens het verdrag van Lateranen eigendom van het Vaticaan. In 1980 bezocht ook ik deze catacomben.

zaterdag 18 juli 2009

Walter Cronkite (92) overleden

De Amerikaanse oud-nieuwslezer Walter Cronkite is op 92-jarige leeftijd na een lang ziekbed in New York overleden. Tussen 1962 en 1981 presenteerde hij het CBS Evening News. Hij versloeg onder meer de moord op Kennedy in 1963, de oorlog in Vietnam, de maanlanding in 1969- dezer dagen precies 40 jaar geleden- en het Watergate schandaal dat Nixon ertoe noopte in 1974 af te treden. Cronkite was 'een stem van zekerheid in een onzekere wereld', aldus president Obama. Een icoon in de televisiejournalistiek.

woensdag 15 juli 2009

Leidse onderzoekers naar dodograf

Leidse onderzoekers vertrekken voor het vierde jaar naar Mauritius om dodofossielen op te graven. Het onderzoeksteam verwacht een compleet dodoskelet te vinden. Waarschijnlijk was het gebrek aan zoet water destijds een oorzaak voor het uitsterven van de dodo. De mens en de dodo hebben slechts een halve eeuw samengeleefd op Mauritius. De dodo stierf rond 1693 uit.

donderdag 9 juli 2009

Plasterk geeft 69 cultuurschatten terug

Minister Plasterk heeft vandaag 69 cultuurschatten aan de ambassadeur van Irak teruggegeven. Het gaat onder meer om een inscriptie uit de tijd van Nebukadnezar, rolzegels die vergelijkbaar zijn met zegelringen, waarop plaatjes zijn ingekrast die iconografische informatie over de cultuur van toen bevatten, verder een stenen spijker, gebruikt voor het spijkerschrift van toen en vele terracotta figuurtjes. Deze cultuurschatten waren op illegale wijze opgegraven of geplunderd en werden op internet aangeboden. De cultuurschatten bevinden zich nu nog even in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden.

zondag 5 juli 2009

Ondergronds vertrek ontdekt in Israel

In Israel hebben archeologen een door mensenhand gemaakte grot ontdekt in de Jordaanvallei. Het zou onder meer dienst hebben gedaan als klooster en schuilplaats voor vervolgde christenen of het Romeinse leger. Het inwendige van de grot maakt de indruk van een soort paleis. Zeer indrukwekkend!

woensdag 1 juli 2009

Doek valt voor 195 jaar oude Staatscourant

Na bijna twee eeuwen valt vandaag het doek voor de Staatscourant. Wetten waren tot voor kort pas van kracht nadat ze in de Staatscourant waren verschenen. De Staatscourant was onder koning Willem I ook een propagandamiddel om zijn tegenstanders van repliek te dienen. Geboorten en overlijdensgevallen van leden van het koninklijk huis werden er ook in bekend gemaakt. Nu gaat de Staatscourant als SC door op internet. Er blijft ook een papieren versie verschijnen, maar die heet niet langer Staatscourant. De papieren oplage was de afgelopen jaren overigens toch al drastisch teruggelopen, er waren nog maar zo'n 5000 abonnees.