woensdag 26 augustus 2009

400 Jaar handelsbetrekkingen Nederland-Japan

In het kader van 400 jaar handelsbetrekkingen met Japan (1609-2009) bezoeken prins en prinses Akishino van Japan Nederland. Zij brachten gisteren met prins Constantijn en prinses Laurentien een bezoek aan de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief in Den Haag.

Edward Kennedy (77) overleden

Als gevolg van een hersentumor is de 77-jarige 'liberal lion' uit de Kennedy -dynastie, senator Edward (Ted) Kennedy overleden. Hij was de laatste van de vier Kennedy-broers die nog in leven was. Een broer verongelukte tijdens de Tweede Wereldoorlog, John, de Amerikaanse president werd vermoord, evenals zijn broer Robert. De presidentiele aspiraties van Edward werden in 1969 in de kiem gesmoord toen hij betrokken raakte bij een ongeluk bij Chappaquiddick. Daar raakte zijn auto te water. Zelf overleefde hij het ongeval, maar zijn medepassagiere verdronk. Pas een dag later meldde Kennedy dit aan de politie. Vorig jaar sprak Ted nog op de Democratische Conventie.

maandag 24 augustus 2009

Inflatie in de republiek van Weimar (2)

Oorzaken van de Duitse inflatie
Interne factoren
In de visie van de niet-Duitse economen en theoretici werd de kiem voor de inflatie al tijdens de oorlog gelegd. Het was in die jaren dat de overheid, in de verwachting de oorlog te winnen, grote hoeveelheden geld liet drukken ter bekostiging van die oorlog. De inflatie van na 1919 moet in hun ogen daarom ook verklaard worden uit het financieel-economisch beleid, zoals de Duitse overheid dat sinds de Eerste Wereldoorlog gestalte had gegeven. Met klem wijst men op de kwalijke gevolgen van monetair financieren. Nadat de oorlog in 1918 beeindigd was, was het begrotingstekort enorm hoog opgelopen. Voor een belangrijk deel kwam dit tekort voort uit de stijging van de sociale uitgaven, de vermindering van inkomsten uit economisch belangrijke industrieen en industriegebieden. Daarbij kwam nog de problematiek der herstelbetalingen. De Duitse regering, bevreesd voor sociale onrust, weigerde over te gaan tot verregaande belastingverhoging en zocht haar toevlucht tot het zo inflatoir werkende middel van monetaire financiering. Het is deze monetaire financiering die de niet-Duits economen als belangrijkste oorzaak zien.

donderdag 20 augustus 2009

's Werelds oudste foto dateert uit 1826

Het is aardig soms oude foto-albums te bekijken. Foto's vaak van lang geleden, soms vergeeld al; Op onze familie-website zijn ook wat van die oude foto's te zien- bijv. de foto van Denijs van den Bos (1859-1913) en Suzanna van Rooijen (1859-1932) uit 1906 ongeveer. Onze oudste familiefoto's dateren inderdaad zo van rond de eeuwwisseling. Toch gaat de geschiedenis van de fotografie in algemene zin al veel verder terug en wel tot 1826, toen Joseph Nicephore Niepce de eerste op papier bewaard gebleven foto ter wereld maakte; 'Uitzicht vanuit het raam bij Le Gras' (1826).

zondag 16 augustus 2009

Inflatie in de republiek van Weimar

Bij bestudering van de Duitse inflatieperiode doen zich twee vragen voor, die als leidraad zullen dienen voor het schrijven van dit verslag. 1) Waardoor ontstond de inflatie en waardoor ontwikkelde deze zich tot de hyperinflatie van 1923? 2) Wat waren de sociaal-economische gevolgen van de inflatie? Het zal duidelijk zijn dat er in de loop der jaren een groot aantal theorieen is opgesteld dat bedoeld was als antwoord op deze vragen. In de praktijk worden de verschillende theoretici ondergebracht in twee stromingen: een Duitse en niet-Duitse. In dit kader verklaart de Duitse richting de inflatie voornamelijk uit externe factoren, terwijl de niet-Duitse stroming juist uitgaat van interne oorzaken en factoren. Om te kunnen komen tot enige standpuntbepaling ten aanzien van de beide theorieen en verklaringen, is het noodzakelijk ten eerste een uiteenzetting van beide stellingen te geven, vervolgens die te toetsen aan de economisch-historische werkelijkheid en tenslotte te komen met een eventuele conclusie. Met betrekking tot de tweede vraag is uitgegaan van enkele andere vooronderstellingen. Hierover bestaat in de beide stromingen namelijk weinig of geen verschil van opvatting. Voor de beantwoording van deze probleemstelling is uitgegaan van een bepaalde sociale stratificatie en beroepsindeling. Aan de hand van die stratificatie wordt bekeken wat de gevolgen van de inflatie voor de verschillende groepen van mensen zijn geweest. Het ligt voor de hand dat gezien de beperkte omvang van het onderzoek uiteraard niet alle aspecten van de inflatie aan de orde konden komen. Volledigsheidshalve diende men die opmerking te maken.

vrijdag 14 augustus 2009

12e Eeuwse sarcofaag uit Markermeer gevist

Een sarcofaag uit de 12 eeuw is uit het Markermeer gelicht. In de stenen kist zitten beenderen. Ook zijn er kruismotieven te zien die wijzen op het zeer vrome karakter van de Middeleeuwen. De sarcofaag is afkomstig uit het 'verdronken' Etersheim, een later onder water gelopen nederzetting.

woensdag 12 augustus 2009

Historisch Nederlands schip in Oostzee gevonden

In de Oostzee is nabij Stockholm opnieuw een wrak van een 17e eeuws Nederlands fluitschip gevonden. Het schip is in zeer goede staat. Masten, dek, romp, alles is in goede staat bewaard en intact. De fluit is een icoon van de Nederlandse handel op de Oostzee. Per jaar voeren er destijds 3000 schepen tussen Nederland en het Baltische gebied.

zaterdag 8 augustus 2009

'Heuvelrug is echte schatkamer'

De Utrechtse Heuvelrug is een echte schatkamer. De kans op archeologische vondsten is er groot. Vanwege de hoge ligging was het al vroeg een aantrekkelijke verblijfplaats. Vanaf het Paleolithicum (300.000 -8800 v. Chr.) hebben er al mensen op de Heuvelrug gewoond. In 1976 was ik in Austerlitz, het hoogste punt van de Utrechtse heuvelrug.

dinsdag 4 augustus 2009

Familie Frank 65 jaar geleden verraden

Het is vandaag precies 65 jaar geleden dat de familie van Anne Frank werd verraden. Op 4 augustus 1944 kwam op het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst in Amsterdam een telefonische tip binnen over het Achterhuis aan de Prinsengracht. Anne en haar familie en de overige onderduikers kwamen toen eerst terecht in een gevangenis aan de Euterpestraat, later in het huis van bewaring aan de Weteringschans. Vier dagen later reisden ze naar kamp Westerbork. In september 1944 moesten ze naar Auschwitz-Birkenau. Eind oktober gingen Anne en Margot naar Bergen-Belsen.

maandag 3 augustus 2009

Skelet gevonden van 5000 jaar oud

In Rome is het skelet tentoongesteld van een strijder die 5000 jaar geleden is omgekomen. Zijn graftombe werd in mei dit jaar ontdekt bij Rome. In het graf lagen ook nog zes vazen en twee dolken.

Massagraf met 51 onthoofde Vikingen ontdekt

In Groot-Brittannie hebben archeologen een massagraf met 51 onthoofde jonge mannen opgegraven. Het zou om Vinkingen gaan die in de Middeleeuwen door de plaatselijke bevolking zijn geexecuteerd. De botten zijn tussen 890 en 1030 na Chr. begraven, zo blijkt uit koolstofdatering.

zondag 2 augustus 2009

Twee jeugdwerken Mozart in Salzburg uitgevoerd

Twee onlangs ontdekte pianostukken van Wolfgang Amadeus Mozart zijn uitgevoerd in de Oostenrijkse stad Salzburg. Dat gebeurde op de piano waar de Oostenrijkse componist zelf nog op heeft gespeeld. De piano staat in het Mozarthuis, een museum dat is gevestigd in het huis waar de componist tussen 1773 en 1780 woonde. In de zomer van 1986 bezochten wij het zogeheten 'Mozarteum' in Salzburg. Eerder waren we in 1982 al in de plaats.

zaterdag 1 augustus 2009

Romeinse graven in Ijsselstein ontdekt

In Ijsselstein zijn unieke archeologische vondsten uit de Romeinse tijd (2e eeuw na Chr.) gedaan. Intacte grafheuvels, menselijke crematieresten, scherven van aardewerk en botten van dieren. Naar verwachting worden er tien grafheuvels gevonden.