woensdag 30 september 2009

Resten aboriginals terug naar Australie

Minister Plasterk van Onderwijs heeft gisteren de resten van Aboriginals die een eeuw geleden in Nederland terechtkwamen voor antropologisch onderzoek aan Aboriginaloudsten en de Australische ambassadeur overhandigd. De stoffelijke resten waren in het bezit van het LUMC in Leiden. Voorouderverering speelt een belangrijke rol in de religie van Aboriginals en het is dan ook zaak dat overleden Aboriginals in Australie hun laatste rustplaats vinden.

Schedel Hitler blijkt van jonge vrouw

De schedel van Adolf Hitler, die in 1946 door de Russen nabij de bunker van de Fuehrer werd gevonden, blijkt van een jonge vrouw te zijn. Dit hebben Amerikaanse onderzoekers ontdekt na DNA-onderzoek. Het zou nu kunnen gaan om de schedel van Eva Braun, Hitler's vriendin en latere vrouw, maar zeker is dit niet. Bij de bunker in Berlijn vielen in de laatste dagen van de oorlog talloze slachtoffers.

maandag 28 september 2009

Grote Angelsaksische schat gevonden

Een grote Angelsaksische schat is in Engeland gevonden door een schattenjager. De schat is afkomstig uit de 7e eeuw. Er zijn gouden en zilveren zwaardversieringen gevonden evenals kruizen en andere voorwerpen. De Angelsaksen heersten van de 5e eeuw tot de Normandische inval in 1066 over Engeland.

donderdag 24 september 2009

Duitse brief aan prins Bernhard

In september 1939 was het nog niet de bedoeling van Duitsland om Nederland te bezetten. Duitsland overwoog toen wel Nederland te betrekken bij het aanvalsplan voor West-Europa. Aanvankelijk vroegen de Duitsers om een doortocht via Limburg naar Belgie. Dit schrijft Tobias van Gent in zijn proefschrift dat deze week door hem werd verdedigd. Franz Halder, chef van de Duitse generale staf, richtte zich voor die doortocht in oktober 1939 per brief aan prins Bernhard. De brief is echter nooit gevonden. Van Gent had prins Bernhard bij leven nog naar de brief gevraagd, maar deze kon zich niet herinneren ooit zo'n brief ontvangen te hebben. De brief heeft geen effect gehad en het antwoord van de prins zou ook negatief zijn geweest.

dinsdag 22 september 2009

Historisch schip uit Ij geborgen

Het laatste deel van een historisch schip is in het Buiten-Ij bij Amsterdam geborgen. Het zogeheten waterschip is daar rond 1600 gezonken. In 2007 werd het ontdekt. Volgens archeologen werden waterschepen vroeger gebruikt als vissersboot of sleepboot.

donderdag 17 september 2009

Batavieren 'Romeinser' dan gedacht

De Bataven of Batavieren waren 'Romeinser' dan tot dusver is aangenomen. Ze ruilden hun eigen cultuur graag in voor die van de Romeinen. Het beeld van de 'ruwe barbaren' klopt dus niet. Ze namen gewoonten, gebruiken en voorwerpen over van de Romeinen. Zo betrokken ze textiel van de markt, gebruikten ze Romeins eetgerei en ook Romeinse make-up-flesjes en spiegels. Zelfs op het platteland, waarvan tot dusver werd aangenomen dat daar de oude inheemse gebruiken van de Bataven langer standhielden. Ze bleven wel in hun eigen houten boerderijen wonen, maar namen dus wel de Romeinse cultuur over. Door oorlogen en ontvolking verdwenen de Batavieren in de 3e of 4e eeuw na Christus uit ons land.

zondag 13 september 2009

Frits Thors vandaag 100

De grijze eminentie van het NTS-journaal is vandaag 100 jaar geworden. Frits Thors werd in 1909, vandaag 100 jaar geleden geboren. In 1928 begon hij zijn omroeploopbaan bij de AVRO. In de oorlogsjaren handelde hij in papiertouw omdat hij weigerde voor de gelijkgeschakelde omroep te werken. Na de oorlog heeft hij nog voor Herrijzend Nederland gewerkt en ook was hij - en daar zullen de meeste mensen hem zich van herinneren- van 1965 tot 1972 het gezicht van het NTS-journaal. Avond aan avond las hij in onberispelijk Nederlands het journaal. Ik zie hem nog op ons oude televisietoestel in de jaren zestig in ons kleine huisje in de Van der Tasstraat. Gek dat zulke beelden je nooit meer verlaten!

vrijdag 11 september 2009

Gek,slecht en droevig

Lisa Appignanesi heeft een boek het licht doen zien dat gaat over gekte: 'Mad, bad and sad'. Een studie over 200 jaar vrouwen en psychiatrie. Tegenwoordig krijgen 'geesteszieken' pillen tegen gekte, 60 jaar geleden werden ze ingespoten met grote hoeveelheden insuline en eind 19e eeuw geloofden vele psychiaters in de helende werking van telepathie. Het boek begint met het verhaal van Mary Lamb, een schrijfster die in 1796 haar moeder doodstak en vervolgens gek werd verklaard. Opvattingen over gekte zijn in de loop van de geschiedenis steeds gewijzigd. Ook andere vrouwen worden vermeld: de 19e eeuwse dichteres Elisabeth Barret Browning, Marilyn Monroe, de icoon uit de vijftiger jaren die jarenlang in psychoanalyse was maar uiteindelijk toch zelfmoord pleegde. En niet te vergeten Britney Spears. Een fascinerend boek dus: 'Gek, slecht en droevig. Geschiedenis van vrouwen en psychiatrie van 1800 tot heden.'

woensdag 9 september 2009

Henry Hudson-herdenking: 1609-2009

400 Jaar geleden, op 6 september 1609, ontdekte Henry Hudson het huidige Manhattan. Hij bereikte het gebied met zijn schip 'De halve Maan'. De Nederlanders van destijds brachten Nieuw Amsterdam, zoals ze de plaats noemden 'openheid, tolerantie en ondernemerschap.' Prins Willem-Alexander en prinses Maxima verblijven nu zes dagen in New York vanwege die Hudson-herdenking. In 1959 was de toenmalige kroonprinses Beatrix in hetzelfde New York, toen vanwege de 350-jarige herdenking. Ze had toen onder meer een ontmoeting met president Eisenhower.

dinsdag 8 september 2009

Stadsarchief Keulen

Tot op heden kon 85 procent van de archiefbestanden in Keulen geborgen worden door de brandweer. Dat is meer dan waarop eerder dit jaar nog gehoopt werd. Alleen zijn nog delen van de nalatenschap van Heinrich Boll en anderen niet volledig geborgen. Op 3 maart 2009 stortte het historische archief, het geheugen van Keulen, in. Restauratie van de archiefbestanden zal wellicht 30/50 jaar in beslag nemen.

vrijdag 4 september 2009

Geert Wilders heeft Indische roots

Vandaag verscheen het weekblad De Groene Amsterdammer met daarin een artikel van dr. Lizzy van Leeuwen over de Indische roots van Geert Wilders. Van Leeuwen betoogt onder meer dat Wilders het lot van zijn grootouders wil wreken. Zijn grootvader was ambtenaar in Indie die ongeschikt werd geacht voor zijn functie en daardoor aan de bedelstaf is geraakt. Wilders zou hieraan revanchistische ideeen hebben overgehouden. Om zijn Indische afkomst echter te verhullen, zou hij zijn haar verven en opbleken. Leden van de Indische gemeenschap zouden in de jaren dertig van de 20e eeuw ook sterk nationalistische ideeen hebben gehad. Van Leeuwen wil de roots van Wilders schetsen en zijn biografische achtergrond schilderen en kleur geven. Toch wel interessant!

dinsdag 1 september 2009

Blanke Europeaan ontstond 5500 jaar geleden

Zo'n 5500 jaar geleden is de blanke Europeaan pas ontstaan in de gebieden die we nu aanduiden met Scandinavie of Duitsland. Dat concluderen Noorse onderzoekers in een nieuw verschenen studie. Dat Europeanen blanker werden had te maken met het feit dat ze hun bestaan van jager-verzamelaar in de jaren 3500 v. Chr. opgaven voor een bestaan als landbouwer. Landbouwvoedsel bevatte veel minder vitamine D dan het eten van de jager-verzamelaar; dat bestond vooral uit veel vis. Door het tekort aan vitamine D werden veel kinderen met blond haar en blauwe ogen geboren. Het tekort aan vitamine D moest door het lichaam zelf worden aangevuld en dat kan alleen als er voldoende UV-stralen uit zonlicht op de huid schijnen. Een blanke huid kan dat efficienter dan een donkere huid. Zo kwamen er in de noordelijke gebieden veel blankere mensen dan in de zuidelijker gelegen gebieden.

De reis van de Beagle

Vandaag kiest het schip 'De stad Amsterdam' het zeegat vanuit de haven van Plymouth. Het gaat om het project 'Beagle-in het kielzog van Darwin'. Men gaat in acht maanden om de wereld varen en alles is via internet, radio en televisie te volgen. Het is dan ook een multimediaal project. Hoe staat de aarde ervoor? Hoe staat het met de klimaatverandering? En wat is de toekomst van alle soorten op aarde? Een schitterend project waaraan tal van wetenschappers en kunstenaars deelnemen.