donderdag 31 mei 2012

Van Vollenhoven wilde prins worden

Mr Pieter van Vollenhoven wilde in 1966 prins worden. Dat blijkt uit de deze week verschenen biografie van oud-premier Barend Biesheuvel. Biesheuvel zou als vice-premier door Van Vollenhoven zijn benaderd met het verzoek hem prins te maken. Zo blijkt uit de aantekeningen van Biesheuvel. De biografie heet Mooie Barend.

vrijdag 25 mei 2012

Dagboeken koningin Victoria online

De Britse koningin Elizabeth heeft een nieuwe website gepresenteerd met de dagboeken van haar voorouder Queen Victoria (1819-1901). Koningin Victoria schreef gedurende haar leven 141 dagboeken vol. Ze regeerde meer dan 60 jaar over het Britse imperium.

woensdag 23 mei 2012

Nederland valt aan

Het is dit jaar 65 jaar geleden dat de eerste politionele actie een feit was. Op 21 juli zendt de NTR een documentaire uit over de gebeurtenissen in 1947. Ad van Liempt die vanavond bij Knevel en Van den Brink sprak over de politionele acties en de documentaire, schreef een boek over de acties dat dezerzijds dagen verschijnt.

zondag 13 mei 2012

Bedreigde middenklasse

De middenklasse wordt bedreigd. De middenklasse krimpt en er is sprake van een neerwaartse sociale mobiliteit. Dat is in Amerika het geval, in Europa en ook in Nederland. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw neemt de welvaart van de middenklasse af. Veel mensen die tot voor kort tot de middenklasse behoorden zijn door werkloosheid, schulden en de economische crisis tot de sociale onderklasse gaan behoren. Ook veel werkenden in Nederland hebben meer en meer te maken met schulden. De kloof tussen arm en rijk is in de Verenigde Staten vanaf 1960 steeds groter geworden. In 2007 leefden 85 miljoen Europeanen op de rand van armoede en sociale uitsluiting. In 2009 waren dat er 115 miljoen.

zaterdag 5 mei 2012

Andere Tijden sport

Vanaf komende maand worden er weer nieuwe afleveringen van Andere Tijden Sport op de Nederlandse televisie uitgezonden. De uitzendingen gaan onder meer over Europese Kampioenschappen voetbal in het verleden en de OLympische Spelen. Zoals de Olympische Spelen in Londen in 1948. Daarover gaat een uitzending. Er wordt stilgestaan bij de Londense dagen van de atlete Fanny Blankers-Koen. Andere Tijden sport heeft gesproken met de dochter van Fanny die nog een tas met telegrammen van haar moeder uit 1948 had. Uit de hele wereld bereikten Blankers in 1948 telegrammen van gelukwensen met haar sportieve prestatie.

dinsdag 1 mei 2012

Dag van de arbeid

vandaag is het 1 mei, de dag van de arbeid. In verschillende landen wordt vandaag nog 1 mei gevierd. Aan de viering van de eerste mei ligt de invoering van de 8-urige werkdag ten grondslag. Daarvoor werd vanaf 1888-1889 gedemonstreerd. Tot die demonstraties op 1 mei werd op de Tweede Internationale in 1889 besloten. Ook werd er later gedanst rond de meibloempje. De eerste mei was vooral een socialistisch feest. vandaag zijn er met name in Rusland weer manifestaties.