donderdag 7 januari 2016

Wilhemina,s brieven openbaar

De brieven die Wilhelmina in de jaren 1940-1945 aan haar dochter Juliana in Canada schreef zijn vanaf afgelopen dinsdag openbaar. Wilhelmina zetelde gedurende de jaren 1940-1945 in Londen. Zelf beschouwde ze haar vlucht naar Londen als een smadelijke zaak. dat vertelde ze in de jaren 50 ook aan Loe de Jong, die in deel 9 aandacht schenkt aan de ballingschap van de voormalige vorstin.