dinsdag 26 mei 2009

Het bloedbad van Rawagede

Gisteravond was er in het actualiteitenprogramma Netwerk weer aandacht voor het bloedbad van Rawagede van 9 december 1947. Het bloedbad van Rawagede is een van de ernstigste misdrijven uit de Nederlandse koloniale geschiedenis en een zwarte bladzijde daarin. Op 9 december 1947 vielen Nederlandse troepen de plaats Rawagede, zo'n 100 km van Jakarta binnen. Mannen uit het dorp werden geexecuteerd. De Nederlandse staat heeft jarenlang geweigerd excuses aan te bieden voor de moorden, maar na 60 jaar lijkt de zaak te worden heropend. Advocaten van de overlevenden in het dorp hebben de Nederlandse staat aangeklaagd. Al in 1948 zou generaal Spoor in een brief aan een zekere Felderhoff hebben geschreven dat de daders van de slachtpartij niet voor de krijgsraad zouden hoeven te verschijnen en zo werd de zaak destijds in de doofpot gestopt. Majoor Wijnen die het bevel gaf tot de executies is inmiddels in 2001 overleden. Hij kan dus niet meer worden berecht en vervolgd. Er zouden nu nog 9 weduwen van de in totaal ruim 400 geexecuteerde Indonesische mannen in leven zijn. De tijd dringt dus voor de inlossing van de ereschuld.

zondag 24 mei 2009

Duitse Bondsrepubliek 60 jaar

De Duitse Bondsrepubliek bestaat deze week 60 jaar; ik heb iets met Duitsland. De Duitse geschiedenis is boeiend en interessant. In april 1989 studeerde ik af op een onderwerp uit de Duitse geschiedenis: 'Brunings streven naar een herinvoering der monarchie- een studie naar mogelijkheden en onmogelijkheden de monarchie in Duitsland nieuw leven in te blazen in de jaren 1930-1933, geplaatst in het licht van wat aan het streven voorafging.' Duitsland- in 1976 was ik er voor het eerst. Het was de tijd van Helmut Schmidt, de bondskanselier die in december vorig jaar zijn 90e verjaardag vierde en over wie ik op de Duitse televisie met grote belangstelling documentaires bekeek. De Duitse taal is een mooie taal, het is de taal van Schiller, Heine en Goethe. Enige tijd heeft de schaduw van de nazi's over deze taal gehangen. En ja, de Duitse geschiedenis kent vele zwarte bladzijden. Toch kunnen we dit de jongere generaties Duitsers niet aanrekenen. We spraken altijd Duits tijdens onze vakanties in Slovenie (1976-1988) en ik heb het altijd een mooie taal gevonden. In 4 VWO haalde ik niet voor niets een 10 voor Duits op mijn rapport. In 1988 bezochten we zowel Oost- als West-Berlijn en een jaar later waren we via de televisie getuige van de val van de Berlijnse muur, dit jaar 20 jaar geleden. Duitsland-land van dichters en denkers. De Duitse cultuur is een hoogstaande cultuur en ik heb me er steeds aan gelaafd.

donderdag 21 mei 2009

Fossiel Ida: voorloper van mens en aap

In New York is gisteren een ongeveer 47 miljoen jaar oud fossiel getoond van een vrouwelijke primaat. Zij is Ida gedoopt. Het fossiel werd al in de jaren '80 gevonden, maar kwam toen in particuliere handen. Het zou om een heel vroege primaat gaan, een voorloper van de mens en de aap. Door nader onderzoek hoopt men nu meer inzicht te krijgen in de vroege evolutie van primaten.

zondag 17 mei 2009

Voorouders Suus en Tim woonden in Haarlem

Bezocht ik afgelopen vrijdag de mooie historische stad Haarlem, ook voorouders van Suus en Tim hebben voetstappen in Haarlem liggen. Johanna Zwarts, vrouw van Arie van den Eijkel, kwam uit Haarlem en werd er op 29 oktober 1808 of 1809 geboren. Nadat het huwelijk tussen Johanna en Arie in 1837 was gesloten, kozen de beiden dan ook domicilie in Haarlem. Arie was toen schipper en het echtpaar ging aan de Korte Houtstraat wonen. In 1842 wonen ze in de Lange Bogaardstraat. Johanna, die enige tijd winkelierster was, is dat dan niet meer. In de periode na 1846 woont men in de Haarlemse Vijfhoek. Arie was gereformeerd, maar zijn vrouw was evangelisch Luthers; ze had Duitse familie (Schwarz).

woensdag 13 mei 2009

Unieke archeologische vondst in Valkenburg

In het Limburgse Valkenburg hebben Nederlandse archeologen weer een unieke vondst gedaan. Ze hebben bij een grot daar een restant van een prehistorisch kampvuur ontdekt. Ook zijn vuurstenen werktuigen en aardewerk gevonden. Nog onduidelijk is hoe oud de vondst werkelijk is, maar het moet uit de periode van 5000 v. Chr. of daaromtrent dateren. Nooit eerder werd een dergelijke vondst in Nederland gedaan. Dergelijke vondsten kennen we alleen uit landen als Belgie en Frankrijk. Vanaf 300.000 jaar geleden hebben er overigens al mensen in wat nu Nederland heet gewoond.

vrijdag 8 mei 2009

Sportverslaggever Han Hollander(1886-1943) met gedenksteen geeerd

Han Hollander (1886-1943) is op 4 mei j.l. met een zogeheten struikelsteen geeerd. De gedenksteen werd bij het laatste woonhuis van Hollander en zijn vrouw aan de Amstelkade in Amsterdam onthuld. Han Hollander was in de jaren dertig van de vorige eeuw een zeer bevlogen sportverslaggever. Tussen 1928 en 1940 deed hij voor de AVRO-radio vooral verslag van voetbalwedstrijden. Samen met de latere AVRO-baas Willem Vogt had hij in militaire dienst gezeten, waar hij al zeer enthousiast over door hem gevolgde voetbalwedstrijden kon vertellen. Het eerste sportverslag voor de radio werd door Hollander gegeven op 11 maart 1928, een Holland-Belgie wedstrijd. Tijdens de oorlog werd Han Hollander eerst afgevoerd naar kamp Westerbork om van daaruit te worden getransporteerd naar het concentratiekamp Sobibor, waar hij in 1943 ook zijn einde vond.

zaterdag 2 mei 2009

Beeldbank Tweede wereldoorlog Leiden gelanceerd

Het Regionaal Archief Leiden heeft op zijn site (www.leidenarchief.nl) beeld- en documentatiemateriaal gezet over de bezettingstijd in Leiden. Dat las ik vanmiddag in het Leids Nieuwsblad. Het gaat om informatie uit plakboeken, kranten, dagboeken, mappen en dozen met papier uit de bezettingstijd. Twee Leidenaren hebben gedurende de oorlogsjaren heel gedetailleerd een dagboek bijgehouden: Han de Wilde en een zekere Kasten. Uit die dagboeken blijkt dat de Leidse bevolking in de winter 1944/1945 behalve hongerig, ook angstig was. Er vlogen steeds Engelse vliegtuigen boven de stad. In december 1944 was het Leidse station doelwit van hun aanvallen om het vervoer van Duitse V11-bommen tegen te gaan.