maandag 28 juni 2010

Onderkoning Tjeenk Willink informateur

Nadat informateur Rosenthal eind vorige week zijn eindverslag aan de koningin had aangeboden, is het nu de beurt aan de vice-voorzitter van de Raad van State de impasse die ontstaan is te doorbreken. Hoewel Tjeenk Willink lid is van de PvdA, wordt hij geacht boven de partijen te staan. De VVD voelt voor een middencoalitie van PvdA-CDA-VVD, de PvdA heeft een voorkeur uitgesproken voor de paars-plus-variant. Omdat de koningin in deze geen politieke voorkeur kan en mag uitspreken, heeft ze Tjeenk Willink verzocht te kijken of een oplossing naderbij gebracht kan worden. Beatrix heeft de ruimte die haar ook nu weer net als in 1994 werd geboden, niet willen benutten.In 1994 verzocht ze beoogd premier Kok de leiding in de formatie te nemen. Kok schreef toen een proeve van een regeerakkoord.Daarop is toen kritiek geuit. Die kritiek wil de koningin niet nu opnieuw over zichzelf afroepen.

donderdag 24 juni 2010

Neutralistische tendensen in ons buitenlands beleid (4)

Pieter de la Court (1618-1685), publicist en lakenfabrikant deed in 1662 zijn boek 'Interest van Holland' het leven zien. Hierin propageerde hij de 'eiland-mentaliteit' en ging hij zelfs zo ver voor te stellen van Holland een eiland te maken door bij Utrecht een gracht te laten graven. Holland zag hij als een kat die op zichzelf leeft. Johan de Witt (1625-1672) publiceerde in 1654 zijn boek 'Deductie', waarin hij inging op het belang -juist in vredespolitiek opzicht- van een afzijdiger houding. Dat deze zogeheten abstentionistische mentaliteit blijkbaar aansloeg, is zeker niet in de eerste plaats te danken aan mensen als De Witt en De la Court. Evenzeer droeg een groot aantal andere factoren bij tot dit succes; zowel geografische-, militaire-, alsook commerciele- en idealistische factoren waren hier in het geding. Geografisch bepaald, aangezien Nederland bij voortduring het risico liep door een vastelandsmogendheid overvleugeld te worden. Hierdoor zag het zich gedwongen zich als kleine natie te verzekeren van de steun van een andere grotere natie. In dit kader moet de rol van Engeland als 'balancer' ten aanzien van het Europese evenwicht worden bezien: het bieden van tegenwicht aan een eventuele agressor. Vanaf circa 1813 heeft zo iets als een 'Pax Britannica' bestaan, een informele relatie tussen Engeland en Nederland die de Nederlandse neutraliteitspositie feitelijk heeft mogelijk gemaakt.

maandag 21 juni 2010

Voetbalgekte

De oranjekoorts heeft weer toegeslagen in ons land. Het is weer voetbal dat de klok slaat dezer dagen. Hoewel ikzelf geen groot voetbalfanaat ben, kan ik toch genieten van de wedstrijden die het Nederlands elftal deze weken in Zuid-Afrika ten beste geeft. Nederland won de wedstrijden tegen Denemarken en Japan. Worden we nu dan toch eindelijk wereldkampioen? Ik denk dezer dagen terug aan de kampioenschappen in 1974, 1978 en 1988. In 1974 verloren we met 2-1 van Duitsland in de finale op 7 juli. Maar wij waren de besten! Zo luidt ook de titel van het boek over die verloren WK-finale van Auke Kok. Kok schrijft vandaag in de Volkskrant over 1974 en 1988 (de gewonnen finale tegen Rusland!) en de grote man: Rinus Michels. De Generaal!! Ik weet nog dat we in 1988 in Duitsland waren en dat we werden aangesproken door wat Duitsers: 'Europameister!', riepen ze ons na. Keren die glorieuze dagen nu terug onder Van Marwijk? Of zal het balletje toch weer anders rollen? 'Voetbal is oorlog', zo is wel beweerd. Maar dan toch een leuke oorlog! Veel plezier bij de komende wedstrijden van ons Oranje-elftal!!

donderdag 17 juni 2010

Coalitie VVD-PVV-CDA voorlopig van de baan

Vanmiddag hoorde ik informateur Rosenthal via de radio. Een coalitie over rechts lijkt voorlopig van de baan. Hoewel de PVV van Wilders de schuld voor het mislukken van de besprekingen bij het CDA legt en daar het zwartepieten dus al is begonnen, willen Rosenthal en Rutte geen schuldvraag opwerpen. Zij constateren slechts dat het vooralsnog niet mogelijk is gebleken een coalitie met het CDA te vormen. Rosenthal wees opnieuw op de 'moeilijke situatie waarin ons land verkeert.' Hij sprak met name over de moeilijke financiele situatie van Nederland. Eerder vergeleek hij de huidige situatie met die in 1935, met name ook op politiek en economisch gebied.

maandag 14 juni 2010

Cort van der Linden (1846-1935)

Nederland krijgt hoogstwaarschijnlijk weer een liberale premier in de persoon van Mark Rutte. De laatste liberale premier van Nederland trad bijna 100 jaar geleden aan. Het was de liberaal Cort van der Linden, de man die Nederland bestuurde in de jaren 1913 tot 1918. Cort van der Linden leidde een kabinet dat de grondwetsherziening van 1917 tot stand bracht. Hij kondigde op 1 augustus 1914 de mobilisatie van het leger af en voerde de voedseldistributie ten tijde van de Eerste Wereldoorlog in.

donderdag 10 juni 2010

VVD grootste partij van het land

De VVD is bij de gisteren gehouden parlementsverkiezingen de grootste partij geworden. Met 31 zetels staat de liberale partij een zetel voor op de PvdA die 30 zetels haalt. Rutte krijgt nu het voortouw bij de formatie. Hij kan over links of over rechts gaan regeren, want de combinatie VVD-PVV-CDA haalt 76 zetels. De linkse partijen hopen op een paars-plus-coalitie.Vraag is wel of het CDA bereid is in centrum-rechts kabinet te stappen, want deze partij verliest maar liefst zo'n 20 zetels. Balkenende heeft gisteren zijn partijleiderschap al neergelegd. Hij vertrekt binnenkort uit de politiek. Zo is er een eind gekomen aan het tijdperk-Balkenende dat van 2002 tot heden duurde.

woensdag 9 juni 2010

Nek-aan-nekrace PvdA-VVD

Vanochtend om half acht zijn de stembureaus geopend. Het belooft een spannende verkiezingsdag te worden vandaag in Nederland. De voorsprong die de VVD gedurende langere tijd in de peilingen op de PvdA had, is iets geslonken. Het verschil zou nu nog maar 3 zetels zijn zodat we kunnen spreken van een nek-aan-nekrace tussen de beide partijen. Wordt Rutte de nieuwe premier van ons land of wordt het toch nog Cohen? Vanavond zullen we het weten, al is nog onduidelijk hoe de formatie zal verlopen. Na negen uur vanavond worden de eerste uitslagen verwacht. Spannend dus vandaag! Er staat inderdaad wat op het spel. Het gaat om de toekomst van ons land. Vooral gaan stemmen vandaag!

maandag 7 juni 2010

Zes Urker schedels terug op Urk

Zes Urker schedels zijn terug op Urk. Drie van de zes schedels werden in 1877 meegenomen door de arts Van Hengel. De schedels die Van Hengel ontvreemdde, werden later in Utrecht gebruikt bij het onderzoek naar de oer-Nederlander. De Urker zou hier direct van afstammen, maar echt bewijs is hiervoor nooit geleverd.

woensdag 2 juni 2010

Neutralistische tendensen in ons buitenlands beleid (3)

Om nu een aanvang te maken met het vinden van een zinnig lijkend antwoord op een dergelijke gecompliceerde vraag, is het wellicht noodzakelijk -bij de opbouw van het werkstuk- van een driedeling uit te gaan. Daartoe zullen vooreerst de aloude beleidspercepties worden behandeld. Vervolgens zal de eerder genoemde vooroorlogse zelfstandigheidspolitiek enigszins nader worden belicht. Tenslotte komt in het laatste chapiter de naoorlogse politiek ter sprake. Hierbij zij nog aangemerkt dat-gezien tijd en ruimte- op elk der drie genoemde gebieden slechts zeer summier kon worden ingegaan.
Beleidspercepties- De neutraliteitspolitiek -zoals deze strikt vanaf 1839, minder strikt als 'zelfstandigheidspolitiek' vanaf 1920 is gevoerd - gaat in theorie terug tot het midden van de zeventiende eeuw, toen mensen als Pieter de la Court en Johan de Witt hun ideeen omtrent het belang van een meer abstentionistisch georienteerde buitenlandse politiek kenbaar maakten.