dinsdag 30 juni 2009

Botten van apostel Paulus gevonden

In Rome zijn in een tombe de botresten van de apostel Paulus gevonden. De apostel Paulus zou in 60 n. Chr. zijn onthoofd door de Romeinen. Hij zou zijn begraven buiten Rome, op de plaats waar later de basiliek St. Paulus-buiten-de-muren werd gebouwd. Op dinsdag 14 oktober 1980 bezocht ik deze basiliek tijdens de Rome-excursie.

donderdag 25 juni 2009

Koninklijke Bibliotheek voltooit project

De Koninklijke Bibliotheek heeft een project van 27 jaar voltooid. Vanaf vandaag is een overzicht van alle tussen 1540 en 1800 verschenen Nederlandse boeken online te zien. Dat zijn boeken die vanaf het begin van de boekdrukkunst zijn verschenen. Het eerste Nederlandse boek dateert overigens al van 1473.Maar al eerder verschenen in het buitenland boeken. Dat wil zeggen dat niet Laurens Janszoon Coster maar Gutenberg de uitvinder van de boekdrukkunst is. De kwaliteit van het papier van de oudste Nederlandse boeken is erg goed. Het papier is dan nog gemaakt van lompen. Vanaf 1850 tot het midden van de 20e eeuw wordt papier meestal van hout gemaakt. Dit maakt de boeken uit die periode vrij kwetsbaar. De door de Koninklijke Bibliotheek online gezette bibliografie omvat ongeveer een half miljoen boeken.

woensdag 24 juni 2009

Homo antecessor at mensenvlees

De voorvader van de moderne mens (homo sapiens) en de Neanderthaler, de homo antecessor, at hoogstwaarschijnlijk mensenvlees. Deze soort woonde 800.000 jaar geleden in het noorden van Spanje. Botten van de homo antecessor werden eind 19e eeuw in de Noordspaanse provincie Burgos gevonden. De homo antecessor at mensenvlees omdat hij het lekker vond, niet omdat er geen ander voedsel was. Bron: nu.nl

dinsdag 23 juni 2009

Portret Juliana bij de NOS

A.s zaterdag, 27 juni 2009, zendt de NOS alsnog de documentaire over koningin Juliana uit: 'Juliana, mevrouw, majesteit.' Op 30 april kwam dit portret van Juliana te vervallen door de vreselijke gebeurtenissen in Apeldoorn. Van Juliana bestaat vooral het beeld van een lieve moeder en oma. Maar daarnaast kon ze ook af en toe erg eigenzinnig zijn. Die kant wordt nu ook eens belicht in deze documentaire, het eerste nieuwe portret sinds haar overlijden in maart 2004. De uitzending is a.s zaterdag van half acht tot acht uur op nederland 2.

zondag 21 juni 2009

9000 jaar oud jachtkamp gevonden

In Groningen, bij het Meerstad-meer, is een jachtkampje uit ca. 7000 v. Chr. gevonden door archeologen. Tijdens de opgraving zijn meer dan 2500 stukjes vuursteen, waaronder tientallen pijlpunten ontdekt. Weer zo'n belangwekkende archeologische vondst.

vrijdag 19 juni 2009

Opening Hermitage Amsterdam

Vandaag, 19 juni 2009, wordt door koningin Beatrix en de Russische president Medvedev de Hermitage Amsterdam geopend. De opening zal live op televisie te volgen zijn vanavond. Het Amsterdamse filiaal van de Hermitage in Sint-Petersburg opent met een tentoonstelling over het leven aan het Russische hof in vroeger eeuwen. Er worden kostuums, voorwerpen en kabinetten over de dagelijkse onderwerpen van het hofleven in de 18e en 19e eeuw getoond. Op zondag 14 oktober 1990 bezocht ik de Hermitage in Sint-Petersburg. Op televisie liep deze maand een serie 'Passie voor de Hermitage' van de AVRO.

donderdag 18 juni 2009

Het Nationaal Historisch Museum

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor de bouw van het Nationaal Historisch museum(NHM) bij het Openluchtmuseum in Arnhem. Minister Plasterk was voor vestiging van het museum bij de John Frostbrug. Daar was ook de directie van het museum voor. Uitgangspunt was twee jaar geleden echter al dat het NHM naast het Openluchtmuseum zou komen. Het openluchtmuseum werd door mij overigens al op een schoolreisje in 1975 en in 1995 met John en mijn moeder bezocht- een werkelijk uniek museum.

dinsdag 16 juni 2009

Schedeldakje Neanderthaler gepresenteerd

Gisteren heeft minister Plasterk van Onderwijs een van de Noordzeebodem afkomstig schedeldakje van een Neanderthaler gepresenteerd in het Leidse Rijksmuseum voor Oudheden. Het is het eerste Neanderthalerfossiel dat in Nederland is gevonden. Tot nog toe waren alleen stenen werktuigen van Neanderthalers in Nederland gevonden. Het schedeldakje is tussen de 40 duizend en 100 duizend jaar oud en werd in 2001 in Zeeland aangetroffen.

vrijdag 12 juni 2009

Anne Frank 80

Vandaag is het tachtig jaar geleden dat Anne Frank werd geboren. Ze kwam op 12 juni 1929 ter wereld en kwam in 1945 aan haar einde. Ze is maar 15 jaar oud geworden. Haar dagboek is wereldberoemd geworden. Anne was een intelligent en vroeg wijs meisje dat symbool is geworden voor het lot van de joden in de concentratiekampen en de onderduikperiode die daaraan soms vooraf ging. Gisteren werd bekend dat al haar dagboeken in de loop van het jaar permanent in het Anne Frankhuis in Amsterdam te bezichtigen zullen zijn. Vanavond is er op nederland 2 een anderhalf uur durende uitzending over haar vanuit hetzelfde Anne Frankhuis te zien.

woensdag 10 juni 2009

Het koningschap van Willem II (vervolg)

In de inleiding heb ik mij de vraag gesteld in hoeverre Willem II als promotor, dan wel als tegenstander van een constitutioneel-liberale herorientatie kan worden gezien. Op deze plaats kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat noch van het een, noch van het andere sprake is. Bestudering van het door Willem II gevoerde economisch- en religieus-cultureel beleid - hoe summier gezien tijd en ruimte ook in dit werkstuk opgenomen- heeft mij doen inzien dat hier althans van beleidsverandering (veelal in liberale zin) gesproken kan worden. Politiek-constitutioneel ligt de zaak ietwat gecompliceerder. Hier is mijns inziens voor wat betreft de verhouding regering-parlement -wellicht mede door een zekere verruiming van de parlementaire macht door de herziening van 1840 -zeker na 1843 een verscherping der tegenstellingen zichtbaar. De verhouding koning-ministers -meer uitgebreid in het werkstuk behandeld -laat zich aanmerkelijk moeilijker beschrijven. Hier lijken bepaalde tendenties dooreen te lopen: conservatief-autoritaire trekken die dikwijls samengaan met een streven naar een meer liberaal georienteerd regeringssysteem, waarbij zij aangetekend dat autoritaire gedragingen ook hier vanaf 1843 de overhand leken te krijgen. Hoewel de meeste auteurs continuiteit in de feitelijke verhoudingen menen te moeten benadrukken, dient mijns inziens de rol die Willem II in de jaren 1840-1847 heeft gespeeld, als mede bepalend voor de veranderingen sinds 1848 te worden geacht: niet slechts vanwege zijn volledige aanvaarding van '1840', vooral door een algemene tendentie, overigens sterk wisselend, van tegemoetkoming aan wensen omtrent uitbouw van een meer liberaal regeringssysteem. Dit bij uitstek 'paradoxale' in de figuur van Willem II maakt hem -bij voorbaat- tot wat ik een typische overgangsfiguur zou willen noemen. Dat zijn zoon Willem III later meer dan eens in conflict kwam met vertegenwoordigers van het zogeheten nieuwe constitutionele bestel, mag aan deze opvatting geen afbreuk doen.

zaterdag 6 juni 2009

D-day 65 jaar geleden

Het is vandaag 65 jaar geleden dat de geallieerde landing op de Normandische kust plaatsvond. Regeringsleiders en staatshoofden wonen vandaag en dan met name vanmiddag de ceremonie in Frankrijk bij om deze gedenkwaardige invasie te gedenken en herdenken. Ook president Obama van de Verenigde Staten is vandaag in Frankrijk aanwezig. Gisteren bezocht hij nog het voormalige concentratiekamp Buchenwald in Duitsland in aanwezigheid van de Duitse Bundeskanzlerin Merkel.

Romeinse castellummuur in Utrecht ontdekt

Onder het Domplein in Utrecht is een 17 meter lange Romeinse muur ontdekt. Het gaat om een castellummuur, de grootste en best bewaarde Romeinse muur ooit in Nederland gevonden. De muur werd tot ver in de middeleeuwen gebruikt. Ik zag de beelden op televisie, erg spectaculair!

donderdag 4 juni 2009

Dodental bloedbad Plein Hemelse Vrede nog altijd onbekend

Het dodental van het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking is ook na twintig jaar nog altijd onbekend. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton (secretary of State) heeft aan de Chinese regering gevraagd nu eindelijk openheid van zaken te geven over het ingrijpen door het Chinese leger vandaag 20 jaar geleden. Het zou om honderden doden gaan, maar een officieel cijfer is tot op heden niet gepubliceerd. Het was op 3 en 4 juni 1989 dat in China vele doden vielen na het neerslaan van protestdemonstraties van studenten op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking. Van de 'tankman', de man die voor een Chinese tank ging staan en van wie beelden de hele wereld overgingen, is sindsdien niets meer vernomen.

maandag 1 juni 2009

Dorp en grafheuvel uit Midden-Bronstijd opgegraven

In Enkhuizen is door archeologen een nederzetting en een grafheuvel uit de Midden-Bronstijd (1575-1200 v. Chr.) opgegraven. Ook werd een visfuik opgegraven- de eerste fuik uit de Midden-Bronstijd die in Nederland is gevonden. Er zijn resten van tien huizen gevonden- zogenaamde woonstal-huizen, waar mens en vee onder een dak leefden in die tijd. In de grafheuvel werd uit dezelfde tijd het lijk van een 25-35 jaar oude man gevonden.