vrijdag 30 oktober 2009

'Bewaar het bodemarchief van de Antillen'

'Bewaar het bodemarchief van de Antillen, want onder de grond ligt de geschiedenis.' Dat vindt Corinne Hofman, professor in de Caribische archeologie aan de Universiteit van Leiden. Hofman is al sinds de jaren'80 bezig met archeologisch onderzoek op de Antillen.'Archeologisch onderzoek gebeurt wel, maar niet genoeg', aldus Hofman.

maandag 26 oktober 2009

'Neanderthaler had sex met moderne mens'

Neanderthalers hebben vrijwel zeker geslachtsgemeenschap gehad met moderne mensen. De vraag is alleen of het sexuele contact ook van invloed was op de evolutie van de mens. Onduidelijk is of Neanderthalers en moderne mensen samen ook nageslacht hebben verwekt.

zondag 25 oktober 2009

Sociaal-democraten redden tot drie keer toe monarchie

Tot drie keer toe redden sociaal-democraten in het recente verleden de monarchie. Drees, Den Uyl en Kok verdedigden de monarchie toen deze in een crisis verkeerde. Drees in de Greet Hofmans-affaire(1956), Den Uyl in de Lockheedaffaire (1976) en Kok in de Zorreguieta-affaire (2001). Gek, maar het waren steeds socialisten die de monarchie voor veel onheil behoedden. En dat terwijl SDAP-leider Troelstra in 1918 Wilhelmina na een revolutiepoging toch echt nog van de troon wilde stoten. Befaamd is het optreden van Den Uyl in de Lockheedaffaire geworden. Hij dwong hiervoor alom respect af en toonde zich een waar staatsman in deze zaak. De bijlagen bij het Lockheedrapport hield hij geheim (Northrop-affaire) omdat er anders een strafrechtelijk onderzoek naar prins Bernhard zou zijn gekomen. Dan zou Juliana zijn afgetreden en had Beatrix niet willen opvolgen. Dit kwam vorig jaar naar buiten toen de biografie van Den Uyl werd gepresenteerd. Volgens Peter Rehwinkel, staatsrechtgeleerde, opereerde Den Uyl vrij solistisch in de Lockheedzaak. In de afronding van de zaak werd zoveel mogelijk aan Den Uyl overgelaten door de ministers in het kabinet. Ten tijde van de kwestie- Irene in 1964 onder Marijnen was dit nog anders geweest.Den Uyl had een heel hechte band met koningin Juliana en ook de verhouding tussen Drees en Juliana was een heel hechte. Als het erop aankomt staan sociaal-democraten dus pal achter de monarchie in tijden van crisis en dat mag toch opmerkelijk heten!

zaterdag 24 oktober 2009

Anna Bavelaar-van den Eijkel (1909-1979)

Op 4 november a.s. is het 100 jaar geleden dat onze grootmoeder Anna Bavelaar-van den Eijkel aan de Kortkade te Rijnsburg het levenslicht zag. Ik zal hierbij a.s. 4 november stilstaan. Maar ook vandaag wil ik al even schrijven over onze Rijnsburgse grootmoeder. Zij was soms wat grof in de mond, ietwat boers. Maar toch- en dat is mijn mening- had ze een goed hart. Vandaag wil ik iets schrijven over haar leven aan het eind van de jaren twintig van de vorige eeuw. Het jaar 1927 bracht weinig verandering in het gezin en de leefomstandigheden van Anna. Anna hield nauw contact met haar vriendinnen, mogelijk heeft ze die zomer meegeholpen met het pellen van de bollen en daarnaast zal ze haar moeder hebben geholpen met het huishouden. Onduidelijk is of Anna enig zakgeld heeft ontvangen van haar ouders. Dit lijkt voor de hand te liggen. Zeker is wel dat Anna rond 1928 enige tijd gewerkt heeft als dienstbode bij notaris Stumpel aan de Leidse Hooigracht. Ze moest daar onder meer de lange gangen onderhouden, hetgeen tamelijk zwaar werk was. Ze zou hier met name op vrijdagochtenden werkzaam zijn geweest, waarmee ze ongeveer een gulden verdiende.

woensdag 21 oktober 2009

Restanten oude boerderij uit het jaar 1000 gevonden

Archeologen hebben bij graafwerkzaamheden op de Grote Markt in Groningen de restanten van een boerderij uit het jaar 1000 gevonden. Ze vonden onder andere houtrestanten van palen van een hooiberg. Afgelopen 1 oktober werd dit gemeld.

zaterdag 17 oktober 2009

Filmsymposium 'Propaganda! Regie van oorlog en vrede'

Morgen, 18 oktober 2009, vindt in Amsterdam een symposium plaats. Het wordt georganiseerd door het NIOD en het Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies. Het Pathe Tuschinski bioscooptheater zal in het teken staan van historische en hedendaagse propaganda. De antisemitische film 'Jud Suess' uit 1940 zal worden vertoond. De NIOD-onderzoeker David Barnouw en de journalist Joris Luyendijk geven uitleg bij hedendaagse en historische propaganda.

maandag 12 oktober 2009

Brieven Vincent van Gogh online

Het Van Gogh Museum heeft dinsdag een boek en een website gepresenteerd die voor het eerst alle werken tonen waarnaar de kunstenaar in zijn brieven verwijst. Van Vincent van Gogh zijn 813 brieven bewaard, grotendeels gericht aan zijn broer Theo die hem financieel ondersteunde. Verder zijn er nog 80 brieven die aan de kunstenaar waren gericht.

zondag 11 oktober 2009

Willem Kloos (1859-1938): 'Mijn grootste geluk ging in nevelen heen'

Willem Kloos, dichter en criticus, was de grote man achter de 'Tachtigers', de literaire stroming die in de jaren tachtig van de 19e eeuw wilde afrekenen met de domineesliteratuur van met name Nicolaas Beets en andere schrijvers uit het begin van de 19e eeuw.Kloos wordt gezien als een gestoorde dichter. Hij stortte in 1893 zowel lichamelijk en geestelijk volledig in en was toen al jaren zwaar aan de drank.In 1886 schreef Kloos daar zelf over: 'dat ik in mezelf een hoop dooreen warrelende geluiden verneem, die toch geen geluiden zijn en die zich telkens tot menschenstemmen ontwikkelen, die toch niet spreken, schreeuwende, scheldende, vragende, vermanende menschenstemmen zonder woorden.' De oplossing volgens Kloos: 'Ik schonk mij een klein glaasje rum in en dronk het in een teug halfleeg, een zeer geringe hoeveelheid alcohol dus, en zie, opeens was ik weer normaal.' In 1894 publiceerde hij nog zijn Verzen en in 1896 veertien jaar literatuurgeschiedenis. In 1895 werd hij opgenomen in het sanatorium van Jelgersma,' De Vogel- en plantentuin' in Arnhem. Jelgersma schreef in een brief aan Willem Witsen over Kloos:' Hij was een dronkaard van de ergste soort, die de geestelijke en lichamelijke degeneratie en tekenen daarvan in overvloed bij zich droeg.' De huisarts die Kloos in het sanatorium van Jelgersma bezocht, besluit tot een gedwongen opname in Paviljoen 3, de psychiatrische afdeling van het Amsterdamse Wilhelmina Gasthuis. Daar snijdt Kloos in een isoleercel met een glasscherf zijn polsen door.
Kloos deed meerdere zelfmoordpogingen. Zijn huwelijk met Jeanne Reyneke van Stuwe redt hem uiteindelijk van de ondergang. Hij raakt van de drank af en heeft niet langer last van 'delieren'. Kloos geeft zijn bestaan als 'bohemien' op en begint een leven als braaf en gerespecteerd burger. Maar met zijn populariteit is het dan na 1900 ook een tijdlang gedaan. Toch bereikt hij ondanks zijn psychiatrische verleden een respectabele leeftijd, hij overlijdt in 1938. Er bestaat een geluidsopname van Kloos uit 1934, waarin hij mensen bedankt die hem hebben bedacht bij zijn 75e verjaardag. Een werkelijk unieke opname, waarbij Kloos welhaast lijkt te zingen. Willem Kloos (1859-1938), een schrijver en dichter die net als onze betovergrootvader Denijs van den Bos in 1859 het levenslicht zag. Jammer dat Kloos niet meer zo wordt gelezen. Misschien kan de verschijning van een biografie over hem hem weer onder de aandacht van het lezend publiek brengen en hem die plaats in de literatuurgeschiedenis geven die hij zo zeer verdient.

vrijdag 9 oktober 2009

Nobelprijs voor de Vrede naar Barack Obama

De Nobelprijs voor de Vrede, de belangrijkste internationale vredesprijs, gaat dit jaar naar de Amerikaanse president Barack Obama. Hij krijgt de prijs vanwege zijn enorme diplomatieke verdiensten. Vanwege zijn oproep en inspanningen om kernwapens de wereld uit te ruimen, vanwege zijn Midden-Oosten-politiek en zijn toenadering tot de moslimgemeenschap in de wereld. Mensen die eerder de Nobelprijs voor de Vrede kregen zijn Willy Brandt, Henry Kissinger, Nelson Mandela en Jimmy Carter.

woensdag 7 oktober 2009

Kapitein Beagle directe afstammeling Willem van Oranje

De kapitein van het schip 'De Beagle' waarmee Charles Darwin in de jaren dertig van de 19e eeuw de wereld over voer, blijkt een rechtstreekse afstammeling van onze Vader des vaderlands Willem van Oranje. Robert FitzRoy, zoals de kapitein heette, zit in de rechtstreekse bloedlijn van onze Willem. A.s zondag zal de VPRO-televisie hieraan aandacht besteden. FitzRoy is nog meer verwant aan onze Vader des Vaderlands dan koningin Beatrix.

dinsdag 6 oktober 2009

De monarchie onder vuur

De monarchie ligt onder vuur. Niet dat we van vandaag op morgen op stel en sprong een republiek zullen krijgen, maar kritiek is er wel op de leden van het Koninklijk Huis en op hun functioneren.Kroonprins Willem-Alexander krijgt kritiek als het gaat om de bouw van zijn vakantiehuis in Mozambique, als het gaat om het verbod dat hij eiste op publicatie van vakantiefoto's uit Argentinie deze zomer en om zijn positie binnen de Nederlandsche Bank.Soms lijkt het er op dat de kroonprins wel de lusten, maar niet de lasten van zijn positie wil dragen. PVV-leider Wilders zet vraagtekens bij de begroting voor het Koninklijk Huis en vraagt zich af of de Koningin in deze tijd van crisis niet ook moet inleveren. Verder heeft de Kamer kritiek op fiscale constructies van prinses Christina die via paleis Noordeinde lopen. Al met al dus nogal een lijst van kritiek. De Bond van Oranjeverenigingen heeft zich nu ook gemengd in de discussie en zegt dat de kroonprins zich misschien toch maar moet terugtrekken uit het project in Mozambique. Ook zegt de Bond dat er een debat over de uitgaven voor het Koninklijk Huis moet komen. Emeritus Hoogleraar Staatsrecht Jan Vis heeft gezegd dat leden van het Koninklijk Huis tegenwoordig gewone, bekende Nederlanders zijn geworden en dat het lijkt alsof ze in een soap meespelen. Zo kunnen ze na een periode van grote populariteit, ook weer snel in ongenade vallen bij het grote publiek.

maandag 5 oktober 2009

Amfitheater bij Rome ontdekt

Britse archeologen hebben bij Rome in een vroegere havenstad de resten van een Romeins amfitheater opgegraven. Hier hebben mogelijk de Romeinse keizers Trajanus (98-117) en Hadrianus (117-138) van gevechten tussen gladiatoren en dierengevechten genoten. Dit stond te lezen in de voormalige verzetskrant 'Het Parool'.

donderdag 1 oktober 2009

Volksrepubliek China 60 jaar

Het is vandaag, 1 oktober 2009, 60 jaar geleden dat 'Grote Roerganger' Mao de Volksrepubliek China uitriep voor een menigte van 1 miljoen Chinezen in Peking. Vandaag wordt dat in China herdacht. De periode van 60 jaar Volksrepubliek China valt overigens uiteen in twee perioden van 30 jaar: 1949/1979 en 1979/2009. De eerste periode is de periode van het orthodoxe communisme en het isolement, al werd in 1972 door de ontmoeting van Mao met de Amerikaanse president Nixon de deur naar het Westen voorzichtig opengezet. In 1958 was er de Grote Sprong Voorwaarts, de grote industrialisatiecampagne in China met de oprichting van volkscommunes. Honderdduizenden Chinezen kwamen om tijdens de hongersnood in die dagen. Vanaf 1966 was er de Culturele Revolutie onder leiding van Mao, een campagne van indoctrinatie en sociale repressie. Die revolutie heeft geduurd tot de dood van Mao in 1976. De volgende dertig jaar was er een van de opening naar het westen en het toestaan van kapitalisme in het nog altijd communistisch geregeerde land. Voor dit beleid was Deng Xiaoping grotendeels verantwoordelijk. China is dankzij de economische vooruitgang van de laatste dertig jaar een machtig land geworden, ook militair en momenteel speelt China een belangrijke rol in het weer vlottrekken van de wereldeconomie in de periode van recessie die we nu kennen. 60 Jaar Volksrepubliek China, ik hoop het land ooit nog eens te bezoeken.

Beelden Anne Frank via YouTube te zien

De Anne Frank Stichting heeft een eigen YouTube Kanaal gelanceerd met daarop bewegende beelden van Anne Frank. Ook zijn getuigenissen van onder meer vader Otto Frank en 'steun en toeverlaat' Miep Gies te zien. De Anne Frank Stichting wil nog meer getuigenissen op het kanaal plaatsen. Volgend jaar bestaat het Anne Frank Huis als museum precies 50 jaar. Gaarne aanbevolen!